©  John M Andersson 2014 John M Andersson är ett fastighetsbolag i tredje generationen. Man bedrev tidigare även en stor byggverksamhet.   Startades av John M Andersson och var en tid en stor byggfirma med ca 200 anställda.   Bland de mer känd byggnadsverken är Örebros första höghus beläget vid Stjärnhusen.   I Karlskoga har man bl a byggt Karlskogas första Lasarett på 1940-talet, Elverket, Vattenverket, Krematoriet, Folkets Hus, Sandviks och Bregårdsskolan mm.   Vidare har man byggt ett flertal flerfamiljshus samt många villor.   Idag så sysslar man med fastighetsförvaltning av egna fastigheter.